Podsumowanie zbiórki makulatury

Tradycją naszej szkoły stało się już to, iż regularnie organizujemy zbiórkę makulatury, która ma na celu nie tylko pozyskanie środków finansowych na potrzeby klasowe, ale także uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców bardzo dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w akcję, z której cały dochód zostanie przekazany wychowawcom klas.

Udało nam się zebrać 6 970 kg.

Szczególne podziękowania kierujemy do :

Pani dyrektor Mari Wenty-Barlak

Nauczycieli – Hanny Kloczkowskiej, Magdaleny Klawikowskiej, Bożeny Spychalskiej, Katarzyny Laska-Dompke , Michała Zambrzyckiego

Rodziców: Katarzyny Kowalak, Beaty Sprenga, Małgorzaty  Kostuch, Iwony Detkiewicz, Piotra Koniarskiego,  Łukasza Gołuńskiego

Uczniów : Piotra Spychalskiego, Błażeja Gołuńskiego, Karola Konkel, Karola Niklas, Karola

Lisieckiego , Ksawiera Leyk, Magdy Gańskiej , Oliwi Pasiecznej, Alicji Pawłowskiej, Weroniki Formela, Kingi Bielickiej, Pawła Bobińskiego , Elizy Markowskiej, Dawida Wilczewskiego, Piotra Przytarskiego, Maksymiliana Serkowskiego, Oliviera Rakowskiego, Aleksandera Turowskiego , Fabiana Grzymkowskiego, Błażeja Kowalczuka, Kacpera Stencel, Weroniki Anolik, Weroniki Mielewczyk, Tymoteusza Lis, Paweła Plichta, Piotra Detkiewicz , Oliwi Puzdrowskiej ,Juli Klinkosz, Klaudi Dowbusz, Igi Wieczorek i Alana Temp

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy!!!

POMAGANIE MA NAJWIĘKSZĄ MOC, GDY ROBIMY TO RAZEM!

Rada Rodziców ZSO nr 2 w Kartuzach

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na