ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I SP

Ślubowanie klas pierwszych od lat jest niezwykłym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach.

Podczas ceremonii 85 pierwszoklasistów w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców, zaproszonych gości oraz swoich najbliższych (rodziców, dziadków, rodzeństwa) złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie dyrektor i wicedyrektorzy szkoły dokonali aktu pasowania na ucznia, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy, rożki ze słodyczami oraz upominki od Rady Rodziców. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie, wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności.