BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach za 2018 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy.

  • Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy
  • Sięgnij po sukces
  • Szkoła nowych możliwości
  • ERASMUS+
  • Program dla szkół – produkty mleczne oraz warzywa i owoce dla uczniów klas I – V
  • Klasy sportowe
  • Klasa z rozszerzonym językiem angielskim
  • Klasy dwujęzyczne
Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2                                               
Numer identyfikacyjny REGON: 191575092
Numer NIP: 584-16-30-187
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 5
Numer identyfikacyjny REGON: 192966274
Nazwa: II Liceum Ogólnokształcące
Numer identyfikacyjny REGON: 192966251
 

Adres siedziby:

Województwo: POMORSKIE
Powiat: KARTUSKI
Gmina/dzielnica: KARTUZY-MIASTO
Ulica: OS. WYBICKIEGO 33
Poczta: 83-300 KARTUZY
 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej: 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej: 29 – GMINNE JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE
Kod i nazwa formy własności: 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007:
85.20.Z – SZKOŁY PODSTAWOWE; 85.31.A – GIMNAZJA I LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Data wpisu do rejestru/ewidencji lub data powstania podmiotu: 1993-03-09
Data rozpoczęcia działalności: 1993-03-09
Organ rejestrowy/ewidencyjny: MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru/ewidencji: REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Materiały do pobrania: