Aktualności

SMOK w Kartuzach!

Polski Związek Koszykówki wybrał Kartuzy na jedno z miejsc realizacji programu tworzenia Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki dziewcząt.

W ten sposób od 1 września 2015 r. rozpoczął zajęcia kartuski SMOK. Gmina Kartuzy zawarła z Polskim Związkiem Koszykówki umowę, której przedmiotem było tworzenie i prowadzenie w  Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykarskiego, właśnie tzw. SMOK-a.

W ramach zawartej umowy Polski Związek Koszykówki przekazał szkole niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy, zaś Gmina udostępniła obiekty sportowe .

SMOK  to nowy projekt upowszechniania koszykówki wśród dziewcząt i chłopców, realizowany przy współpracy PZKosz i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania koszykówki oraz promocję aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu

W bieżącym roku szkolnym  w programie bierze udział 45 zawodniczek trenujących w trzech grupach treningowych.

Klasy czwarte trenowane prze Monikę Tomaczkowską spotykają się w środę 15.00 – 16.30 i w  piątki od   godz.  16:30 do godz. 18:00.

Klasy piąte prowadzi  Arkadiusz Blok, zajęcia tej grupy odbywają się we wtorki od godz.  14:00. do godz. 15:30 oraz piątki od godz. 15:00 do godz. 16:30.

Klasa VI, trenowana przez Karolinę Brylowską, zajęcia realizuje we wtorki  od godz. 15:00  do godz. 16:30 oraz w czwartki od  godz. 16:30 do godz. 18:00.

Wszystkie treningi odbywały się w hali sportowej przy ZSO nr 2 w Kartuzach .

Podnoszenie umiejętności koszykarski w ramach projektu Polskiego Związku Koszykówki  SMOK możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sukcesy naszych recytatorek!

W bieżącym roku szkolnym uczennice naszej szkoły odniosły znaczące sukcesy w konkursach recytatorskich.

W roku szkolnym 2018/19 już po raz 36. odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej. Komisja konkursowa oceniała m.in. dobór repertuaru, kulturę mowy oraz interpretację tekstów.

W eliminacjach gminnych w kategorii klas IV – VI laureatką została Michalina Koniarska – uczennica klasy IV C (reprezentowała KCK), II miejsce w kategorii klas VI-VIII i gimnazjum zajęła Martyna Koniarska. Natomiast laureatką w poezji śpiewanej została Nicola Walaszkowska – uczennica naszego Gimnazjum. Michalina Koniarska zajęła również I miejsce w eliminacjach powiatowych, a także została wyróżniona w finale tego konkursu. Natomiast Nicola Walaszkowska uplasowała się na II miejscu w eliminacjach powiatowych.

W kwietniu bieżącego roku odbyła się także 48. edycja Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej. Celem konkursu jest przede wszystkim poznawanie literatury naszego regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej.

Naszą szkołę podczas eliminacji gminnych reprezentowały dwie uczennice i obie zostały laureatkami tego konkursu. Zuzanna Pallubicka, biorąca udział w kategorii przedszkolnej, zajęła III miejsce, natomiast Michalina Koniarska zajęła II miejsce i reprezentowała nasza szkołę w eliminacjach powiatowych.

Cieszymy się z sukcesów naszych uczennic i życzymy im sukcesów w kolejnych konkursach.

DZIEŃ DZIECKA

W miniony piątek świętowaliśmy Dzień Dziecka. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunom. Przypomnijmy, że tego dnia odbyła się również akcja „Góra grosza dla Emilki”, w której zbieraliśmy fundusze na pomoc dla naszej uczennicy.

Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.