Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

 

 

 

W terminie głównym:

10 kwietnia 2019 r.(poniedziałek)

Historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00

Język polski – godz. 11.00

11 kwietnia 2019 r.(wtorek)

Przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00

Matematyka – godz. 11.00

12 kwietnia 2019 r.(środa)

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) godz. 9.00

Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) godz. 11.00

 

 

 

W terminie dodatkowym:

czerwca 2019 r.(poniedziałek)

Historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00

Język polski – godz. 11.00

 czerwca 2019 r.(wtorek)

Przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00

  Matematyka – godz. 11.00

  5 czerwca 2019 r.(środa)

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) godz. 9.00

 Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) godz. 11.00