Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

W terminie głównym:

Język polski

– 15 kwietnia 2019 r.(poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka

– 16 kwietnia 2019 r.(wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny

– 17 kwietnia 2019 r.(środa) – godz. 9:00

 

 

 

W terminie dodatkowym:

Język polski

– 3 czerwca 2019 r.(poniedziałek) – godz. 11:00

Matematyka

– 4 czerwca 2019 r.(wtorek) – godz. 11:00

Język obcy nowożytny

– 5 czerwca 2019 r.(środa) – godz. 11:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 arkusz standardowyprzedłużenie czasu
Język polski120 mindo 180 min
Matematyka100 mindo 150 min
Język obcy nowożytny90 mindo 135 min

 

Inne ważne terminy związane z przeprowadzeniem egzaminu to:
do 1 października 2018r.

złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty

do 15 października 2018r.

przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczeń
o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 20 listopada 2018r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów
o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

 

do 23 listopada 2018r.

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów
o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

do 15 stycznia 2019r.

przyjęcie od rodziców uczniów informacji
o zmianie języka obcego,

do 1 kwietnia 2019r.

przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego