Klasy dwujęzyczne

Uczniowie w klasach dwujęzycznych realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego, który wynosi 6 godzin dydaktycznych w tygodniu. Dodatkowo mają 1 godzinę konwersacji z native speaker’em. Częściowo realizują program biologi oraz fizyki w języku angielskim.

 

Zajęcia językowe są prowadzone w podziale na grupy w zależności od stopnia zaawansowania językowego.

 

Klasy dwujęzyczne uczestniczą w projekcie e-Twinning, realizując zadania międzynarodowe takie jakie wymiana kartek świątecznych czy poznawanie mojego miasta. Wszystkie zadania realizowane w języku angielskim.

 

Uczniowie biorą udział w programie Erasmus+ w projekcie Building Bridges. Projekt zakłada wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Hiszpanii oraz Słowenii.