Rekrutacja do klas I SP

1 marca ruszają zapisy do klas I szkoły podstawowej. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do klasy pierwszej tutaj mogą pobrać WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SP

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 29 marca 2019 roku.

Oferujemy możliwość wyboru jednego z trzech profili: klasa pierwsza ogólnorozwojowa oraz klasy usportowione ukierunkowane na gry zespołowe lub klasę pływacką.

Poniżej do pobrania szczegółowy Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I SP