Biuro prawne

Celem uczestnictwa w zajęciach  Biura Prawnego jest wyposażenie młodych ludzi w niezbędną w dorosłym życiu  wiedzę prawną i umiejętność stosowania i umiejętność stosowania jej w praktyce

Na zajęciach młodzież:

  • pozna pojęcia prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • będzie rozwiązywać problemy prawne
  • zdobędzie umiejętność wyszukiwania właściwych przepisów i stosowania ich w praktyce
  • nauczy się redagować podstawowe dokumenty oraz  korzystać z gotowych wzorów pism i umów

W ramach zajęć uczestnicy będą kształcić umiejętności poprzez udział:

  • w różnego rodzaju konfrontacjach prawnych  
  • w symulacjach rozpraw sądowych
  • w rozprawach sądowych w ramach współpracy szkoły z sądami
  • w spotkaniach z sędziami, prokuratorami i przedstawicielami innych zawodów prawniczych

W trakcie zajęć będą stosowane nowoczesne metody pracy oparte na samodzielności i kreatywności uczniów, takie jak m.in. uczenie się wzajemne ( np. praca w grupach), działanie praktyczne i dyskusja oraz wykorzystujące zasoby internetowe.  Nauczyciel będzie doradcą i trenerem umiejętności.

Zajęcia będzie prowadzić nauczyciel z tytułem mgr prawa.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na