Doświadczenie

Od kilku lat uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych ZSO nr 2  kształcą swoje umiejętności językowe w już istniejących klasach dwujęzycznych.

W każdej klasie minimum dwa przedmioty są nauczane dwujęzycznie, czyli prowadzone głównie w języku polskim. Poznane na nich pojęcia anglojęzyczne są wykorzystywane i utrwalane na lekcjach języka angielskiego, który realizowany jest w wymiarze 5 godz. na tydzień

Młodzi ludzie nabywają tu  umiejętności językowe, które w przyszłości  pozwolą im studiować na anglojęzycznych uczelniach polskich i zagranicznych oraz odnieść sukces na dwujęzycznym rynku pracy.

Uczniowie klas dwujęzycznych:

  • uczestniczą w licznych projektach i wymianach międzynarodowych, np. The Building Bridges Project w ramach programu Erasmus+, THE EDU-ARCTIC COMPETITION 2017,
  • współpracują z instytucjami naukowymi , np. z Polską Akademią Nauk, Politechniką Gdańską,
  • są laureatami konkursów  np.The Arctic competition 2017,
  • uczestniczą w  konwersacjach z native speaker’em,
  • uczestniczą w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w instytucjach naukowych: Politechnika Gdańska, Akwarium  Gdyńskie.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na