Nauczanie dwujęzyczne – na czym polega

Termin „klasa dwujęzyczna” często jest błędnie rozumiany jako klasa z dwoma językami obcymi. Dwa języki obce to standard w polskiej szkole. Najczęściej jest to język angielski realizowany w wymiarze 3 godz. i drugi język obcy – 2 godz. na tydzień.

Klasa dwujęzyczna ma zwiększoną dwukrotnie ilość godzin języka angielskiego i, na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych, nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania. Generalnie zajęcia prowadzone są w głównie w języku polskim a poznane na nich pojęcia anglojęzyczne są wykorzystywane i utrwalane na lekcjach języka angielskiego. Zajęcia te prowadzone są metodą CLIL (Content Language Integrated Learning) co oznacza zintegrowane kształcenie językowo – przedmiotowe. Dzięki tej metodzie każdy uczeń pracuje na swoim poziomie językowym i rozwija się we własnym tempie.

ZSO nr 2 w Kartuzach, opierając się na swoim kilkuletnim doświadczeniu w prowadzeniu klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie kontynuować tę formę kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym – w II Liceum Ogólnokształcącym.

Często zadawane pytania:

Klasa dwujęzyczna oznacza, że na niektórych przedmiotach uczniowie będą poznawać treści określone w podstawie programowej po polsku (pierwszy język) i po angielsku (drugi język).

Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczniowie otrzymują dodatkowe godziny języka angielskiego. Uczeń w klasie dwujęzycznej zdobywa jednocześnie wiedzę konieczną z danego przedmiotu oraz uczy się języka angielskiego na wysokim poziomie, który mu się przyda w przyszłej karierze. Przykładowo – fachowa literatura medyczna jest w języku angielskim. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego przyda się również na wyjazdach stażowych i stypendialnych.

Poziom klas dwujęzycznych będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Wyboru podręcznika dokonują co roku we wrześniu nauczyciele angielskiego.

Będzie tyko w formie pisemnej, która składała się będzie z trzech części:
część leksykalna, część gramatyczna i czytanie ze zrozumieniem.

Nauczyciele nie będą mówić cały czas po angielsku. Na lekcji przede wszystkim zdobywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danego przedmiotu. Nie może dojść do sytuacji, w której uczeń nie zna terminologii w języku polskim. W wypadku trudnych tematów, ilość angielskiego na lekcji może być mniejsza, w przypadku łatwych większa.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na