Oddział policyjny – LO 3-letnie

Proponowany oddział w r.sz.2019/2020

Klasa A

Klasa policyjna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (w cyklu trzyletnim):

Wiedza o społeczeństwie (1-4-2)*
geografia (1-4-4)

Liczba miejsc
1 x 28 osób

Języki obce realizowane w klasie
język angielski oraz język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty uzupełniające i fakultety
W klasie I realizowany będzie przedmiot uzupełniający- wiedza o policji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W klasie II realizowane będą przedmioty uzupełniające- wiedza o policji i elementy prawa w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz topografia w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

W klasie III realizowane będą przedmioty uzupełniające- wiedza o policji i elementy prawa w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz topografia w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Dodatkowo realizowane będą fakultety- przygotowanie do egzaminu maturalnego w wymiarze 2 godzin dodatkowo (2 przedmioty po 1 godzinie).

Ważne informacje
Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji:
język polski
język angielski
matematyka
geografia

Obowiązkowy obóz integracyjno-szkoleniowy w Garczynie na początku klasy I.
Dodatkowe zajęcia na strzelnicy.
Uczniowie klasy policyjnej będą brali udział w uroczystościach i akcjach charytatywnych organizowanych przez Dyrekcję Szkoły przy współudziale Urzędu Gminy w Kartuzach oraz Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Organizowane będą warsztaty i spotkania o tematyce policyjnej i wojskowej prowadzone przez wykwalifikowanych przedstawicieli służb mundurowych.

* kolejne liczby w nawiasach określają liczbę godzin danego przedmiotu odpowiednio w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej

WYBORY OBOWIĄZKOWE

Wybór drugiego j. obcego, formy wf.

Krok 1.
Wybierz drugi język obcy
j. niemiecki
j. hiszpański

Krok 1a.
Wybierz poziom drugiego języka
podstawowy
rozszerzony

Krok 2.
Wybierz formę wf na r.sz. 2019/2020
standardowy / koszykówka / piłka ręczna / pływanie

WYBORY OPCJONALNE

Aby dokonać wyborów należy wypełnić formularz INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA P (pobierz) . Wydrukowany formularz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w REGULAMINIE REKRUTACJI

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na