Oddziały interdyscyplinarne

LO 4-letnie - Proponowane oddziały w r. sz. 2019/2020

Klasa A i B

Innowacyjne, interdyscyplinarne klasy dwujęzyczne

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (w cyklu czteroletnim)

Język angielski (6-6-6-5)**
możliwość wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym spośród: matematyki (4-7-7-7), języka polskiego (6-6-7-7), biologii *(3-4-4-3) lub (2-5-5-3), historii *(4-4-5-5) lub (3-5-6-5), geografii*(3-4-4-3)
lub (2-5-5-3), fizyki *(3-3-5-3) lub (2-4-6-3), chemii* (3-4-4-3) lub (2-5-5-3) wiedzy o społeczeństwie * (3-3-3-3)
lub (2-4-3-3)- możliwe połączenia przedmiotów pod
tabelami klas***

Liczba miejsc

2 x 28 osób

Języki obce realizowane w klasie
język angielski oraz język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru)
Przedmioty uzupełniające i fakultety

W klasie I realizowane będą przedmioty uzupełniające  (do wyboru): inkubator przedsiębiorczości/robotyka/biuro prawne lub matematyka+  w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W klasie IV realizowane będą fakultety- przygotowanie do egzaminu maturalnego w wymiarze 2 godzin dodatkowo.

Ważne informacje

Obowiązkowy dla wszystkich kandydatów (pierwszy, drugi i trzeci wybór) sprawdzian kompetencji z języka angielskiego:

28.05.2019 r. o godz. 13.00 sala 81 (czas trwania 60 minut). Należy przybyć do godz. 12.45.

Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w sprawdzanie kompetencji nie będą mogli być przyjęci do oddziałów dwujęzycznych

Przedmioty brane pod uwagę
w rekrutacji

język polski
matematyka
język angielski
historia albo biologia albo geografia ( pod uwagę brany jest przedmiot z wyższa oceną)

* rozkład godzin dla tych przedmiotów zależy od wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym.

** kolejne liczby w nawiasach określają liczbę godzin danego przedmiotu odpowiednio w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

*** Możliwe kombinacje przedmiotów. Liczebność grup: od 14 do 30 osób.

Matematykajęzyk polski albo geografia albo biologia albo historia albo fizyka albo chemia

Język polski i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo chemia

Geografia i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo chemia

Historia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo chemia

Biologia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo chemia

Wiedza o społeczeństwie i fizyka albo chemia

LO 4-letnie - Budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej

WYBORY OBOWIĄZKOWE

Wybór przedmiotów rozszerzonych, uzupełniających, drugiego j. obcego, formy wf.

Etapy wyboru

Przedmiot rozszerzony międzyoddziałowy

Przedmiot rozszerzony obowiązkowy

język angielski
4 grupy zaawansowania ustalone na podstawie sprawdzianu kompetencji

Krok 1.
Wybierz dwa z ośmiu przedmiotów rozszerzonych

język polski, matematyka, geografia, fizyka, biologia, chemia, historia, wos

Drugi język obcy międzyoddziałowy

Krok 2.
Wybierz drugi język obcy

j. niemiecki

j. hiszpański

Krok 2a.
Wybierz poziom drugiego języka

podstawowy

rozszerzony

podstawowy

rozszerzony

Przedmiot uzupełniający międzyoddziałowy

Krok 3.
Wybierz przedmiot uzupełniający w klasie pierwszej

Krok 4.
Wybierz formę wf na r.sz. 2019/2019

standardowy / koszykówka / piłka ręczna / pływanie

WYBORY OPCJONALNE

Aby dokonać wyborów należy wypełnić formularz INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA D (pobierz) . Wydrukowany formularz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 10 lipca 2018r. do godz. 14.00 wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w REGULAMINIE REKRUTACJI

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na