Oferta językowa

Umiejętności językowe mają dla różnorakich profesji i karier zawodowych wartość nie do przecenienia. Dla coraz większej grupy pracodawców znajomość przynajmniej jednego języka obcego, najczęściej języka angielskiego, nie jest tylko dodatkowym atutem przy rekrutacji pracownika, lecz najważniejszą cechą profilu kompetencyjnego kandydata.

II LO proponuje intensywną naukę języka angielskiego opartą na dotychczasowym doświadczeniu szkoły w zintegrowanym kształceniu językowo – przedmiotowym.
Kandydaci nie muszą mieć na wstępie wysokich umiejętności językowych – minimum na poziomie oceny dobrej. Proces nauki będzie dostosowany do możliwości uczniów i realizowany tak aby uczniowie coraz lepiej posługiwali się językiem angielskim.
Głównym celem kształcenia językowego jest uzyskanie przez uczniów kompetencji językowych potrzebnych na studiach anglojęzycznych, na uczelniach polskich i zagranicznych oraz dwujęzycznym rynku pracy.

Proponujemy:

  • język angielski w czterech grupach zaawansowania, 6 godz./tydzień, w tym English in Science, English in Law and Business
  • minimum dwa przedmioty nauczane dwujęzycznie – prowadzone głównie w języku polskim; poznane na nich pojęcia anglojęzyczne są wykorzystywane i utrwalane na lekcjach języka angielskiego
  • konwersacje z native speaker’em
  • anglojęzyczne, międzynarodowe wymiany i projekty
  • przygotowanie do matury, również dwujęzycznej
  • przygotowanie egzaminów Cambridge English, mających znaczenie międzynarodowe i potwierdzających wysoki poziom umiejętności językowych

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na