Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów niezależnie od tego, którym wyborem jest klasa dwujęzyczna.

Termin sprawdzianu

LO 3-letnie: 28.05.2019 r. o godz. 13.00 (czas trwania 45 minut).

LO 4-letnie: 28.05.2019 r. o godz. 14.00 (czas trwania 45 minut).

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu

Jeśli oddział dwujęzyczny w II LO jest:

  • pierwszym wyborem kandydata –  złożenie papierowego wniosku o przyjęcie do szkoły jest jednoznaczne z deklaracją przystąpienia do sprawdzianu.
  • drugim lub trzecim  wyborem – należy złożyć odrębną deklarację przystąpienia do egzaminu, do dnia 17.05.2019 r., w sekretariacie szkoły.

Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w sprawdzianie kompetencji nie będą mogli być przyjęci do oddziałów dwujęzycznych.

Forma sprawdzianu

Sprawdzian będzie w formie pisemnej, która składać się będzie z trzech części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i testu leksykalno – gramatycznego. Pytania będą zarówno zamknięte jak i otwarte.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na