Tłumy na Dniach Otwartych II LO

Dni Otwarte w naszym liceum przyciągnęły tłumy zainteresowanych NOWĄ OFERTĄ.

Nasi Goście uzyskali dokładne informacje na temat m.in. innowacyjnych, interdyscyplinarnych klas dwujęzycznychedukacji domowejindywidualnego toku lub programu nauki. Kandydaci mogli też wstępnie zaplanować swoje, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, ścieżki edukacyjne wybierając przedmioty rozszerzone i uzupełniające, formy wfkonwersacje z native speaker’em itp

Tradycją szkoły są klasy mundurowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzisiejszych gości.
Dodatkowo uczestnicy Dni Otwartych mogli wykonać test predyspozycji i uzdolnień, test wiedzy o policji, porozmawiać z policjantami oraz przekonać się jak wygląda świat widziany przez narkogogle.

Zapraszamy

ODWIEDŹ NAS

Osiedle Wybickiego 33,
83-300 Kartuzy

Skontaktuj się

Telefon: (58) 681-11-54
Email: zso2.sekretariat@gmail.com

Zapraszamy na