Odziały przedszkolne

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach działają oddziały przedszkolne, tzw. „zerówki”. Najmłodsi uczniowie mają do dyspozycji osobny segment budynku, dzięki czemu mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie. Jednocześnie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych m.in. stołówka czy mała sala gimnastyczna. 

„Zerówki” dysponują również własną świetlicą czynną od 7.00 do 17.00,
w której dzieci mogą odpocząć przy muzyce relaksacyjnej. Odbywają się tam również zajęcia tematyczne, podczas których dzieci mogą rozwijać swoją kreatywność, twórczość oraz doskonalić umiejętności motoryczne.

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci zapewniamy również, w razie potrzeby, pomoc logopedy. Dziewczynki mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.