Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

 Skład Prezydium
Aleksandra Kobiela
Joanna Kobiela
Beata Sprenga
Anna Pryczkowska
Piotr Koniarski
Grzegorz Markowski
Grzegorz Stefaniak
 
E-mail: rada.zso2@wp.pl
Nr konta: 59 8309 0000 0071 1665 2000 0010