Rekrutacja do klas IV SP

DO POBRANIA WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY IV

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 poszerzamy naszą ofertę dydaktyczną
o dodatkową klasę IV o profilu językowym.

Posiadamy bogate doświadczenia w prowadzeniu klas dwujęzycznych – gimnazjalnych oraz VII i VIII SP. Chcielibyśmy przekazać swoją wiedzę uczniom dopiero rozpoczynającym naukę w klasie IV. Wierzymy, że dzięki doświadczeniu
i innowacyjnym metodom pracy,  jesteśmy w stanie rozwijać
u dzieci zdolności językowe oraz podtrzymywać ich naturalny zapał do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 

Osoby zainteresowane rozpoczęciem od września nauki w klasie IV o profilu językowym muszą złożyć do17 kwietnia w sekretariacie szkoły wypełnioną deklarację przystąpienia do testu uzdolnień językowych.

Deklaracja przystąpienia do testów zdolności językowych

Test sprawdzający zdolności językowe odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV o profilu językowym znajdą Państwo TUTAJ