Rekrutacja do klas VII SP

DO POBRANIA WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY VII

Rozpoczęła się rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej.

Prowadzenie klas dwujęzycznych na stałe wpisało się w tradycję naszej szkoły. Uczestniczymy w wielu projektach międzynarodowych m.in. program Erasmus+ czy eTwining. Dajemy możliwość cotygodniowych konwersacji z native speakerem oraz różnych ciekawych wyjazdów w ramach zajęć.

Nauka w klasie dwujęzycznej doskonale przygotowuje do zdobywania wiedzy
w licealnych klasach dwujęzycznych lub z rozszerzonym językiem angielskim.

Osoby zainteresowane rozpoczęcie nauki w klasie VII dwujęzycznej muszą do 17 kwietnia złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną deklarację przystąpienia do testu umiejętności językowych. 

Deklaracja przystąpienia do testów umiejętności językowych

Test sprawdzający umiejętności językowe odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej znajdą Państwo TUTAJ